Skip to main content

OVN ondernemers van nu

Het netwerk voor ondernemend West Betuwe

Maandag 6 februari 2024

Bedrijfsbezoek bij Plospan in Waardenburg

Het bestuur van de OVN nodigt alle leden aan harte uit voor de eerste ledenbijeenkomst in 2024 op maandag 26 februari. We gaan op bezoek bij Plospan in Waardenburg

Inloop: 17.00 – 17.30 uur

Introducees en aspirant-leden zijn van harte welkom.

OVN ondernemers van nu

voorheen Ondernemers Vereniging Neerijnen

De OVN wil een bindende factor zijn tussen ondernemers in West Betuwe en de regio. De bedrijven en ondernemers zijn afkomstig uit verschillende branches, met verschillende specialismen en hebben een bedrijfsomvang die varieert.

Om contacten te bevorderen worden boeiende en inspirerende bijeenkomsten georganiseerd op een aantrekkelijke locatie. Plezier en ontspanning zijn hierbij belangrijk. De bijeenkomsten die georganiseerd worden dragen ertoe bij dat ondernemers elkaar echt leren kennen, waar mogelijk kennis delen en eventueel samenwerken.

Voorstellen

Elke maand is er een aangesloten lid die zich voorstelt. Een stukje persoonlijke info maar vooral een presentatie van zijn/haar bedrijf met zowel foto, film en/of downloads.

Bijeenkomsten

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten. Als u geinteresseerd bent en ook eens een bezoek wil brengen aan een bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link.