Skip to main content

OVN ondernemers van nu

Het netwerk voor ondernemend West Betuwe

Maandag 17 april

Ledenvergadering

Echica Bistro & Bar

In verband met het aftreden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

VOOR LEDEN en introducee's !

Wij nodigen alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van de OVN.

Locatie: Burcht van Haeften, Vredeplein 1, 4175 HA Haaften. 

  • 17.00-17.30 - Inloop
  • 17.30-18.00 - Algemene ledenvergadering OVN
  • 18.00-19.00 - Spreker Graaf Reinald Alliantie
  • 19.00-21.30 - Hapje en drankje, informeel samen zijn.

Gezien het belang van de bezetting van het bestuur, is het zeer gewenst om aanwezig te zijn. 

OVN ondernemers van nu

voorheen Ondernemers Vereniging Neerijnen

De OVN wil een bindende factor zijn tussen ondernemers in West Betuwe en de regio. De bedrijven en ondernemers zijn afkomstig uit verschillende branches, met verschillende specialismen en hebben een bedrijfsomvang die varieert.

Om contacten te bevorderen worden boeiende en inspirerende bijeenkomsten georganiseerd op een aantrekkelijke locatie. Plezier en ontspanning zijn hierbij belangrijk. De bijeenkomsten die georganiseerd worden dragen ertoe bij dat ondernemers elkaar echt leren kennen, waar mogelijk kennis delen en eventueel samenwerken.