Skip to main content

Voorstel instellen commissies

Algemene ledenvergadering gaat akkoord met de nieuwe structuur

Commissies in te stellen die het bestuur gaan ondersteunen

Het bestuur doet het voorstel om commissies in te stellen die het bestuur gaan ondersteunen bij de uitvoering van een aantal taken. Hierbij wordt een roulatiesysteem van commissieleden voorgesteld. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de nieuwe structuur en de volgende commissieleden melden zich en worden met algemene stemmen benoemd.

  • Cie. PR en Ledenwerving -> Jan Kees van der Wal, Danny Arendonk
  • Cie. Ledenbijeenkomsten -> Henny Vermeulen, Nico Dekker, Hans Satter
  • Cie. Informeel uitje -> Martin Monteba, Barend van Arkel

Bestuur en commissies komen voor een eerste afstemmingsoverleg op woensdag 14 juni a.s. bijeen.