Skip to main content

Statuten

U kunt onze statuten downloaden en inzien. Indien er vragen zijn, kunt u zich altijd richten tot de OVN.