Skip to main content

Wijziging bestuurssamenstelling

Ina Willekes, Adri Hessels en Arjan Monteba nemen afscheid

Afscheid genomen van drie bestuursleden

Tijdens de ledenvergadering van 17 april 2023 is afscheid genomen van drie bestuursleden.
Ina Willekes, Adri Hessels en Arjan Monteba werden door de voorzitter bijzonder bedankt voor hun inzet voor de OVN de afgelopen jaren. Marion Kruitwagen is met algemene stemmen toegetreden tot het bestuur. 
Het OVN bestuur bestaat nu uit: Lida de Greef (voorzitter), Louisa van Haaften (penningmeester) en Marion Kruitwagen (secretaris).
Het bestuur zal met 3 bestuursleden de bestuurstaken uitvoeren. Er blijven 2 vacatures open.